21/08/1626, 3

21/08/1626, 3

3 De gedeputeerden te velde Essen, Brouchoven, Beaumont, Hertevelt en Haersolte schrijven d.d. Isselburg 18 aug. met de aansporing geld ter beschikking te stellen.
De brief gaat naar de RvS voor een beslissing.