21/08/1626, 7

21/08/1626, 7

7 Op 8 aug. heeft Joost Brasser toegezegd dat hij 30.000 rijksdaalder naar Constantinopel [Istanbul] zal overmaken voor de prins van Transsylvanië, mits hem een derde deel van dit bedrag contant wordt uitgekeerd.
Rantwyck, Antwerpen en Walta zullen hem voorstellen het eerste geld dat beschikbaar komt van de Franse wissels daartoe aan te nemen.