22/08/1626, 1

22/08/1626, 1

1 In een van Aissema ontvangen brief d.d. Hamburg 19/29 juli vraagt deze aandacht voor een door een Engels oorlogsschip op de Elbe genomen schip afkomstig van Terschelling1.
Met een besluit wordt gewacht totdat de eigenaars hun beklag doen.
In een brief d.d. 2/12 aug. schrijft Aissema dat hij de twee stukken geschut weer naar Hoorn heeft gezonden en dat de attelage aan de koning is gekomen.
Hem zal geantwoord worden een akte van restitutie te verkrijgen. De akte die Hoorn vanwege de lening van het geschut is verstrekt wordt ook teruggevorderd.
Noortwyck en Rode rapporteren over de declaratie van traktement en onkosten die Aissema over de periode 5 juli 1624 tot 5 juli 1625 heeft ingediend.
De declaratie is goedgekeurd. Een post van 700 gld., die hij pro memorie had toegevoegd, en een bedrag van 1.000 gld., uitgegeven voor de administrator van Maagdenburg, zijn geschrapt. Vanwege zijn bijzondere kosten en moeiten wordt Aissema wel eenmalig 1.000 gld. toegekend zodat de declaratie in totaal 7.118 gld. 16 st. beloopt.

1 In S.G. 51 is 'Amelander' doorgehaald en vervangen door 'Schellinger'.