22/08/1626, 11

22/08/1626, 11

11 De gecommitteerden die gisteren bij de verpachting van het kwart van de konvooien en licenten waren betrokken rapporteren dat de schepenen van 's- Gravenhage en de gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges Herman Hendrixen Block de premie op het hoogste bod gunnen. Hij heeft het bod in het openbaar ingeleverd, waarna de pacht opnieuw is opgehangen. Dat heeft geleid tot een bod van 406.000 en na afslag is de pacht naar de oude pachters gegaan voor een bedrag van 406.625 gld.
HHM laten de zaak hierbij en bedanken de gecommitteerden voor hun bemoeienis.