22/08/1626, 12

22/08/1626, 12

12 In reactie op de door de heer van Rumen op 31 juli ingeleverde memorie stelt de RvS dat de vrije uitvoer van planken en turf niet zou moten worden toegestaan.
HHM blijven bij hun eerdere besluit [van 2 juli].