22/08/1626, 13

22/08/1626, 13

13 Alexandre Rault en Girault Cocheteur, kooplieden uit Calais, hebben restitutie verzocht van hun in Duinkerke gekocht en door staatse oorlogsschepen genomen schip.
De Admiraliteit die het betreft zal worden geschreven recht en justitie toe te passen.