22/08/1626, 14

22/08/1626, 14

14 Barent Tapkens heeft laten weten dat Meinert van Huissen is overleden en verzoekt hem te mogen opvolgen als commies-generaal van de konvooien en licenten.
De heren van Holland hebben verklaard dit nog niet te kunnen toestaan en die van Zeeland willen de zaak in beraad houden. Vervolgens is het verzochte ambt bij meerderheid van stemmen door de overige provincies aan Tapkens toegewezen.