22/08/1626, 16

22/08/1626, 16

16 Carl van Gelder komt binnen en brengt naar voren dat de Heren Zeventien zodra zij bijeen zijn zullen beslissen over het vertek van de Perzische ambassadeur. Hij heeft opdracht bij HHM na te gaan of zij de twee rechters die uit Amboina [Ambon] zijn gekomen willen horen.
Besloten wordt de rechters naar 's- Gravenhage te laten komen en te horen op de punten die aan Laurens Marschalck zijn voorgelegd en met dat doel hierheen te laten komen. Rantwijck en de andere gecommitteerden is verzocht de uit Oost-Indiƫ gekomen brieven te onderzoeken en verslag uit te brengen.