22/08/1626, 17

22/08/1626, 17

17 Aangezien het leger geen vast verblijf heeft, wil de ambassadeur van Perzië naar Amsterdam gaan ter afhandeling van zijn zaken om, met goedvinden van HHM, daarna Z.Exc. op te zoeken. Hij verzoekt de beloofde brieven voor Venetië te mogen hebben om die te laten bezorgen.
HHM hebben geantwoord dat de ambassadeur zijn reis naar eigen discretie kan inrichten en dat zij de aan ambassadeur Berck te schrijven brief zelf zullen doen bezorgen.