22/08/1626, 18

22/08/1626, 18

18 De gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam en die in het Noorderkwartier hebben aangedrongen op afhandeling van hetgeen zij 20 aug. inzake de in beslag genomen goederen hebben verzocht.
De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit te Dokkum en de pachters zullen hierover worden gehoord. Naar aanleiding van de door de Amsterdamse Admiraliteit verzochte subsidie zal de ontvanger worden gevraagd welke provincies in gebreke blijven.