22/08/1626, 4

22/08/1626, 4

4 Conform het advies van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 19 aug. over het op 18 aug. ingediende rekest van Henrick van Heuvel en advocaat Herman Cincq wordt deze borgen van de voormalige ontvanger Vroesen toegestaan de boeken en papieren in te zien. Dit zal geschieden in aanwezigheid van secretaris Ruisch die daartoe alles onder inventaris wordt toevertrouwd. De borgen moeten zweren niets bekend te maken dat het land zou kunnen benadelen. Om een en ander zo goed mogelijk te doen verlopen zullen boeken en papieren in 's- Gravenhage onder Ruisch worden gedeponeerd.