22/08/1626, 5

22/08/1626, 5

5 De aartsbisschop van Mechelen krijgt geen paspoort om ten plattelande te reizen.