22/08/1626, 6

22/08/1626, 6

6 Brederode schrijft d.d. Bazel 7 aug.
Behoeft geen resolutie.