22/08/1626, 8

22/08/1626, 8

8 Het stadsbestuur van Heusden klaagt d.d. 19 aug. over hetgeen Castricom, auditeur van de plaatselijke krijgsraad, de arme boeren in strijd met de resoluties van HHM afperst.
De RvS zal hierover beslissen conform de eerdere resoluties en aanschrijvingen van HHM.