22/08/1626, 9

22/08/1626, 9

9 Op verzoek van Caspar van Eyck, drost van stad en land van Heusden, is vastgesteld dat het zowel politieke als militaire ambtsdragers vrij staat ontduiking van het plakkaat van retorsie aan de kaak te stellen. Indien daarover onderlinge onenigheid ontstaat, zal de RvS beslissen.