24/08/1626, 15

24/08/1626, 15

15 Van het stadsbestuur van Enkhuizen is een brief d.d. 21 aug. ontvangen waarin Jacob Alberts Coman, Floris Everts Korff en Cornelis van Berestein worden aanbevolen voor de opvolging van de overleden Meinert van Huessen als commies-generaal van de konvooien en licenten in het Noorderkwartier. In een door afgevaardigden van Enkhuizen overhandigd rekest wordt gesteld dat de 22 aug. benoemde Tapkens niet uit de provincie afkomstig is en daarom daar niet aanvaardbaar is.
Een beslissing wordt uitgesteld.