24/08/1626, 5

24/08/1626, 5

5 Nicolaes Lindenius, chirurgijn te Utrecht, verzoekt met zijn dochtertje gedurende vijf dagen zijn zieke broer Paulus Lindenius op Loevestein te mogen bezoeken.
HHM staan dit toe mits de commandant ter plaatse erop let dat het land niet wordt geschaad.