25/08/1626, 6

25/08/1626, 6

6 Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken HHM in een schrijven d.d. 22 aug. niet te beschikken op de klachten van dr. Hendrick Vos van Kellendonck.
In het antwoord zal worden verzocht dan zelf recht en justitie toe te passen, om de zaak niet blijvend in staat van beschuldiging te houden.