25/08/1626, 1

25/08/1626, 1

1 De op 9 juli aan Maiken Heine bij provisie toegekende 100 gld. (eenmalig) en 150 gld. (levenslang) zullen voor deze keer worden betaald.