27/08/1626, 2

27/08/1626, 2

2 In een van Langerack ontvangen brief d.d. Parijs 17 aug. wordt in plaats van luitenant-kolonel D'Estiou de markies van Clermont aanbevolen.
Aan de gedeputeerden te velde zal worden geschreven Z.Exc. mee te delen de posten in het regiment Candale niet te vergeven zolang er nog wordt beraadslaagd over de verlenging van dat regiment.