27/08/1626, 5

27/08/1626, 5

5 HHM sturen een schrijven d.d. 25 aug van het stadsbestuur van Amsterdam door naar Joachimi om te bevorderen dat David Franco, Portugees koopman te Amsterdam, wordt vrijgelaten. Franco was naar Londen gestuurd om namens Diego Nunes Belmonte en Francisco Vas de teruggave van hun goederen - die met het uit Salé komende schip van schipper Aert Adriaenssen in beslag waren genomen - te bewerken en is aldaar, omdat hij een jood zou zijn, gevangengezet.