27/08/1626, 9

27/08/1626, 9

9 De RvS heeft geadviseerd de ingezetenen van Isselburg vanwege de geleden grote schade toe te staan op een lijst koren uit Emmerik [Emmerich] of Rees te halen.
HHM gaan akkoord.