27/08/1626, 11

27/08/1626, 11

11 Hendrick van Eck verhaalt van de gebeurtenissen in het graafschap Zutphen na afloop van het Bestand. Dit gebied is sterk verarmd door en heeft geleden onder achtereenvolgens de zich terugtrekkende troepen van wijlen Christian van Brunswijk, de doortocht van de graaf van Mansfeld, de inkwartiering van het volk van respectievelijk Marquette en luitenant-generaal Van Stakenbroeck, de veldtocht van graaf Hendrik van den Bergh naar de Veluwe en de brandschattingen van beide zijden. Eck deelt nu mee dat in een aan hem geschreven brief d.d. 14/24 aug. de Gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen zich beklagen over de inkwartiering van de uit Oldenzaal afkomstige troepen. De hierdoor geleden schade is zo groot dat de consenten niet langer kunnen worden opgebracht en dus worden zij opgezegd.
De RvS zal advies worden gevraagd.