27/08/1626, 15

27/08/1626, 15

15 De secretaris van de stad Emden heeft in audi├źntie opnieuw aangedrongen op een besluit over de herhaaldelijk door hem ingediende verzoeken. In de door Witfelt, Sparringa en Hisken ondertekende instantie 1 wordt nogmaals aangedrongen op de uitvoering van de door de deputatie van HHM gedane uitspraak d.d. 3/13 feb. en de resolutie van HHM d.d. 10/20 mei.
Het stuk wordt toegevoegd aan de overige stukken [in deze zaak] die de RvS gisteren ter hand zijn gesteld.

1 Geïnsereerd in S.G. 3185.