27/08/1626, 17

27/08/1626, 17

17 Van de RvS zijn enige overwegingen ontvangen ten aanzien van de aanspraken van officieren en soldaten die op de vloot van admiraal L'Eremite zijn geweest, met het verzoek om opheldering.
De RvS is het met de VOC gesloten akkoord over de uitrusting van deze vloot ter hand gesteld en ook de rekening die commies Van der Haer daarvan heeft bijgehouden. Over de andere punten zal nog nader beraad volgen.