27/08/1626, 19

27/08/1626, 19

19 Aangezien 10 sept. het hernieuwde plakkaat van de Munt gepubliceerd zal worden en de provincies al exemplaren zijn toegezonden, is besloten dat twee leden van de RvS de munten die bij Doublet en Van der Haer in kas zijn zullen opnemen. Zij zullen van de inhoud een precies overzicht verstrekken, in het bijzonder van de in het hernieuwde plakkaat afgebeelde, niet meer toegestane munten. Bovendien mogen zij voortaan uitsluitend de toegelaten munten in ontvangst nemen. De RvS zal voor de onder hem vallende kantoren soortgelijke maatregelen nemen.