28/08/1626, 6

28/08/1626, 6

6 Kapitein Rijsbergen, die met zijn wachtschip voor schans Blaak ligt, zal met de majoor ter plaatse worden ontboden om antwoord te geven op de vraag of iemand van het Rotterdamse Admiraliteitscollege de opdracht heeft gegeven bepaalde schepen niet te inspecteren.