28/08/1626, 12

28/08/1626, 12

12 Schagen en Vosbergen rapporteren dat Heuskercken, de secretaris van Languerack, is teruggekeerd van zijn bezoek aan enkele Admiraliteiten. Zij hebben hem de instructie meegegeven voor de afrekening van de schepen die onder Haultain in dienst van de Franse koning zijn geweest. Languerack zal worden geschreven met behulp van zijn secretaris de liquidatie nu aan te vatten. Ter bevordering van de zaak zal hij credentiebrieven ontvangen voor de koning, de koningin-moeder en de belangsrijkste heren.
Naar aanleiding van de door Heuskercken ingeleverde memorie wordt besloten alle memories en verklaringen in het Frans te doen vertalen ten overstaan van notarissen en getuigen. De liquidatie moet worden uitgevoerd en kan niet worden afgekocht voor een zeker bedrag noch deels worden kwijtgescholden. De betaling van de geliquideerde som kan niet worden uitgesteld. Tevens zal de koning worden aangemoedigd de declaraties van de kapiteins te accepteren en niet te rigide te zijn in de toekenning van 5.000 gld. per maand voor elk schip omdat dit bedrag kan variƫren.