28/08/1626, 13

28/08/1626, 13

13 De RvS compareert en meent inzake Oost-Friesland dat de graaf met zijn verwijl niet anders beoogt dan de situatie in Emden naar zijn hand te zetten om te voorkomen dat HHM de akkoorden handhaven. De RvS adviseert daarom opnieuw afgevaardigden te sturen met de opdracht de uitspraak van 3 feb. te bekrachtigen en te doen uitvoeren. Omdat de graaf heeft laten verluiden uitsluitend onenigheid te hebben over de accijns op wijn en bier en over de 50.000 gld., zou op deze twee punten een uitzondering moeten worden gemaakt.
HHM besluiten conform dit advies. De uitspraak is met uitzondering van de twee genoemde punten geapprobeerd en zal door gedeputeerden worden uitgevoerd tegelijk met de op 20 mei afgesproken bezetting van Oost-Friesland. De RvS is verzocht de nodige instructies op te stellen.