28/08/1626, 14

28/08/1626, 14

14 Naar aanleiding van de gisteren door de RvS ingeleverde memorie over de betaling van het volk op de vloot van L'Eremite is besloten dat Brunincx en Van der Haer nadere uitleg over de door de RvS aangegeven punten zullen verstrekken. Als de RvS een staat heeft gemaakt van de uit te keren soldij zal hij voor dat bedrag een petitie doen bij de provincies. Voor de al gearriveerde soldaten zal Van der Haer bij wijze van tijdelijke maatregel 6.000 gld. of daaromtrent doen lenen in overeenstemming met hetgeen hierover op 21 aug. is besloten. Dit bedrag zullen de provincies dan weer mogen aftrekken van hun consenten op de petitie.