28/08/1626, 15

28/08/1626, 15

151 De vijand verstrekt sauvegarde voor vestiging op het platteland als men van godsdienst verandert en de eed van trouw aan de koning van Spanje aflegt. De RvS adviseert [de goederen van] degenen die een dergelijk sauvegarde ontvangen bij plakkaat verbeurd te verklaren. Zij die op het gebied van de vijand gaan wonen zou men een dergelijke eed wel kunnen toestaan, maar degenen die onder HHM komen te vallen zouden dan trouw aan HHM moeten zweren.
Conform zijn advies zal de RvS een plakkaat ontwerpen dat dan na te zijn bestudeerd zal worden vastgesteld.
Ook is vernomen dat sauvegardes worden verstrekt aan personen, gemeenschappen en kloosters die zich ten plattelande willen vestigen zonder dat daarin is opgenomen dat men zich voor de schikking van de buitengewone contributies tot de RvS moet wenden. Daarnaast worden geschreven in plaats van gedrukte paspoorten uitgereikt voor een jaar in plaats van een half jaar. Deze handelingen doen de inkomsten van het land teruglopen. De RvS wordt dan ook gemachtigd te bevorderen dat de rechten op sauvegardes en paspoorten worden betaald en dat de laatsten alleen worden erkend als zij gedrukt zijn. Voor hoogstaande personen, reizend met een gevolg of geleide, zou een uitzondering kunnen worden gemaakt.
Tevens moet worden voorkomen dat sauvegardes worden verstrekt voor gebieden van de vijand waar geen contributie wordt geheven. Dat zou de soldaten die in deze streken buit willen maken en daartoe hun leven riskeren maar ontmoedigen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 51.