28/08/1626, 2

28/08/1626, 2

2 Brouchoven brengt naar voren dat er maatregelen genomen moeten worden voor de betaling van de nieuwe Engelse compagnie├źn en voor de doorlopende bekostiging van de dagelijkse lasten van het leger (wagens, trekpaarden, schepen).
Inzake het eerste punt zal men zolang er uit Engeland geen geld komt dat van tijd tot tijd lenen. Wat het tweede punt aangaat zal de RvS de provincies aansporen het toegezegde geld voor de legerlasten op te brengen.