28/08/1626, 5

28/08/1626, 5

5 De pachters van de konvooien en licenten hebben betaling verzocht van het bij de verpachting verdiende strijkgeld van 1.000 gld.
Doublet zal zowel de pachters als Herman Henricxen Block 1.000 gld. aan strijkgeld ten goede doen komen.
De pachters krijgen dezelfde hoeveelheid ordonnanties en lijsten als vorig jaar is toegestaan.