28/08/1626, 7

28/08/1626, 7

7 Het stadsbestuur van Dortmund verzoekt d.d. 19 aug. de gouverneur van Emmerik op te dragen Jan Waltrop te arresteren dan wel ervoor te zorgen dat hij de stad geen schade berokkent.
De RvS zal hierover beslissen.