28/08/1626, 9

28/08/1626, 9

9 De RvS wordt advies gevraagd over een namens de Kleefse raden overhandigde memorie.