29/08/1626, 11

29/08/1626, 11

11 Kapitein Francois de Virij zal niet anders dan kapitein Kniphausen worden behandeld. De RvS zal hem door Doublet een obligatie voor het achterstallige bedrag doen toekomen met dezelfde clausule als bij Kniphausen, namelijk dat die niet binnen een jaar mag worden opgezegd. Het bedrag zal worden vereffend met hetgeen de contributies van Gulik [Jülich] opleveren.