29/08/1626, 13

29/08/1626, 13

13 Joachimi zal worden geschreven Frederick Gerritsen Wit c.s. te helpen bij het terugkrijgen van hun schip en en goederen.