29/08/1626, 14

29/08/1626, 14

14 Aangezien de RvS heeft gesteld dat het verzoek van Rolant Servaes ingaat tegen het plakkaat van retorsie, is het door HHM afgewezen.