29/08/1626, 16

29/08/1626, 16

16 Ter vergadering verschijnen afgevaardigden van de magistraat van Enkhuizen die om audiƫntie hebben verzocht. Zij verzoeken HHM voor de post van generaal van de konvooien en licenten iemand te kiezen uit het door de magistraat voorgestelde drietal. Ook Willem Harxen Schagen uit Alkmaar heeft om benoeming in deze functie verzocht.
Hoewel de post op 22 aug. door HHM aan Barent Tapkens is gegeven, hebben de meeste provincies verklaard de heren van Holland wel tegemoet te willen komen. Eerst dient echter Tapkens te worden bevorderd naar een andere functie. Men wacht met deze zaak tot de volgende vergadering.