29/08/1626, 3

29/08/1626, 3

3 Paul de Willem heeft de derde kwitantie van de Deense koning ingeleverd.
Conform het besluit van 25 aug. zal op de achterkant worden aangetekend dat de rente van 100.000 gld. per 23 juli ingaat.