29/08/1626, 6

29/08/1626, 6

6 De RvS stelt in zijn reactie d.d. 25 aug. op de op 24 aug. ontvangen brief van de gedeputeerden te velde dat de ontvanger-generaal zo veel geld als mogelijk was naar het leger heeft gestuurd en dat de RvS de provincies ernstig heeft gemaand hun bijdrage zo snel mogelijk te leveren.
HHM zullen eveneens de provincies met brieven daartoe aansporen.