29/08/1626, 7

29/08/1626, 7

7 De keurvorst van Brandenburg krijgt duplicaten van de brieven [inzake de neutraliteit van Goch] die hem op 27 maart zijn gezonden, maar volgens de heer van Rumen niet zijn aangekomen.