29/08/1626, 8

29/08/1626, 8

8 De afgevaardigden van Oost-Friesland verzoeken alsnog te mogen worden ontslagen van het oordje opgeld dat de ontvanger-generaal verlangt over de ten dele ontvangen 50.000 rijksdaalder. Zij voeren aan dat zij niet zijn geholpen met de resolutie van [20] mei aangezien het hun om het even is of zij rijksdaalders of ander bankgeld moeten betalen.
De ontvanger-generaal zal nader worden gehoord.