29/08/1626, 9

29/08/1626, 9

9 Clement Harbye, koopman uit Londen, verzoekt restitutie van 3.717 gld. die zijn factoor heeft moeten betalen aan de Rotterdamse Admiraliteit . De door Joachimi gestuurde aanbevelingsbrieven over deze kwestie zijn al op 15 aug. gelezen.
De Rotterdamse Admiraliteit wordt naar haar mening gevraagd.