31/08/1626, 14

31/08/1626, 14

14 Van agent Lambert Verhaer is een brief d.d. Tunis 1 juni ontvangen.
Schagen zal het schrijven bestuderen en verslag uitbrengen.