01/09/1626, 3

01/09/1626, 3

3 De RvS dient ook advies uit te brengen over het verzoek van de ingezetenen van Viersen in het Land van Gulik [J├╝lich] de neutrale steden en ook Roermond en Venlo te mogen bezoeken.