01/09/1626, 11

01/09/1626, 11

11 Van de graaf van Oost-Friesland is een brief d.d. 26 aug. ontvangen waarin hij vraagt geen gedeputeerden naar Emden te sturen, maar liever een nieuwe dag te bepalen waarop de zaken in 's- Gravenhage kunnen worden afgedaan.
Het schrijven gaat ter bestudering naar de RvS.