01/09/1626, 19

01/09/1626, 19

19 Schagen rapporteert dat de gisteren ontvangen brief van Verhaer vergezeld gaat van het in Tunis gesloten akkoord en dat de agent weinig vertrouwen heeft in de naleving daarvan. Ook verzoekt Verhaer een voorschot op zijn traktement van een half jaar.
De Directeurs van de Levantse Handel wordt advies gevraagd.