02/09/1626, 11

02/09/1626, 11

11 Graaf Ernst en de gedeputeerden te velde berichten d.d. 's-Gravenwaard 29 aug. dat de vijand de Rijn weer is overgetrokken.