02/09/1626, 14

02/09/1626, 14

14 Commies Van der Haer overhandigt een lijst van twee maanden soldij voor de nieuwe Engelse compagnie├źn, ingegaan op respectievelijk 5 juli en 16 aug. met een staat van hetgeen Juliaen Calandrini over de eerste maand heeft betaald en een overzicht van hetgeen de kapiteins al hebben ontvangen en op hem hebben geassigneerd.
De RvS zal van dit alles een afdoende staat opstellen en naar de gecommitteerden in het leger sturen om te gebruiken bij de betalingen. De RvS zal ook beslissen of het dienstig is Calandrini naar het leger te sturen.